Markiewicz

MAŁGORZATA MARKIEWICZ///
DOM, DOMOWOŚĆ, UDOMOWIENIE. OTWARCIE DOMU

Wystawa Małgorzaty Markiewicz stanowi wielowątkową opowieść, której celem jest odpowiedź na pytania czym jest dom i gdzie można go odnaleźć.

Jak zauważa artystka, dom to nie tylko architektura czy ochronna powłoka, ale także nawyki, zapachy i relacje między ludźmi. „Dom” to proces wymagający ciągłych przekształceń, napraw i zmian. To one podtrzymują ruch stanowiący życie domu, który napędzany jest ciągłym poczuciem niespełnienia i potrzebą ulepszeń – dom żyje o tyle, o ile nie jest skończony.

Markiewicz nie udziela odpowiedzi na zadane przez siebie pytania. Zamiast tego decyduje się na „otwarcie domu” – wsłuchanie się w cudze opowieści I na niekończący się proces gromadzenia „przepisów na dom”.

Podczas otwarcia wystawy artystka podzieli się z gośćmi chlebowym zaczynem oraz zebranymi przez nią w „książce kucharskiej” „przepisami na dom”. Tradycyjnie, podarowanie zakwasu oznacza symboliczny gest przekazania drugiej osobie życia i dobrej energii. Jest to również oznaka zaufania. Zakwas domaga się bowiem ciągłej opieki i dokarmiania, łapczywie pochłania energię pochodzącą z zewnątrz, a następnie konsumuje ją w procesie rozkładu.

Dzielenie się osobistymi historiami podobnie jak podarowanie zakwasu może wzbogacić proces budowania i utrzymania domu, nawet jeśli są to doświadczenia gorzkie, nostalgiczne lub pozornie trywialne. Artystka zachęca wszystkich uczestników wystawy do podzielenia się własnym „przepisem na dom” i włączeniem go do wykonanej przez siebie „książki kucharskiej”.

Hubert Gromny