Re: public

RE: PUBLIC


F.A.I.T. we współpracy z Culture.pl 
w Azerbejdżanie!

Epizod 1: Abszeron / Azerbejdżan

Kuratorka projektu: Anna Smolak

Współpraca kuratorska: Magdalena Kownacka, Sabina Shikhlinskaya

Uczestnicy: Elnur Babayev (AZ), Chingiz Babayev (AZ), Magdalena Kownacka (PL), Barbara Maroń (PL), Sabina Shikhlinskaya (AZ), Anna Smolak (PL), Magdalena Ziółkowska (PL) oraz goście.

Re: public to cykl zdarzeń z udziałem praktyków sztuki z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego, który podejmuje próbę interpretacji przestrzeni publicznej jako miejsca spotkania, zbiorowego doświadczania i przestrzeni wypowiedzi, a także sposobów jej kształtowania i użytkowania w relacji do zachodzących w poszczególnych krajach przemian ustrojowych.

Epizod pierwszy: Abszeron (Azerbejdżan) powołuje do istnienia przestrzeń społeczną, w której spotkają się doświadczenia artystyczne różnych pokoleń twórców polskich i azerskich. Punktem odniesienia będą praktyki grupy artystycznej Labirynt, aktywnej w Azerbejdżanie od lat 80., której uczestnicy poszukiwali formuły dla eksperymentalnych form wypowiedzi artystycznej poza strukturami instytucjonalnymi i ośrodkami miejskimi. Wykorzystując nieczynne sanatoria i opuszczone poindustrialne tereny artyści Labiryntu podróżowali w latach 90. po półwyspie Abszeron, a podejmowane przez nich działania były nie tylko śladem pozostawionym w krajobrazie, ale też stały się tymczasową formą życia.

Re: public – Abszeron wychodzi od idei doświadczenia wspólnotowego i przenosi je w nowe konteksty i konfiguracje. Proponuje grupowe przemieszczanie się jako narzędzie uczenia się i zapamiętywania, a także sposób na „chwilową przynależność”. Podczas tygodniowego pobytu na półwyspie artyści i kuratorzy z Polski i Azerbejdżanu będą wspólnie zastanawiać się nad mechanizmami kształtowania się tożsamości zbiorowych pokoleń, które doświadczało transformacji na różnych jej etapach i w różnych konstelacjach geograficznych, oraz czy strategie artystyczne zwracające się w stronę doświadczenia emocjonalnego, pamięci i wyobraźni, mogą stanowić alternatywę dla polityczno-ekonomicznych uwarunkowań współczesnego życia.

Realizacja: F.A.I.T (Polska) we współpracy z Culture.pl

Partnerzy Projektu: Alov Project (Azerbejdżan), Arts Council Azerbaijan (Azerbejdżan), BWA SOKÓŁ (Polska)