Fundacja

F.A.I.T. (Fundacja Artyści Innowacja Teoria) powstał w 2005 roku w Krakowie. Wiodącą działalnością Fundacji jest prowadzenie galerii sztuki współczesnej, ale Fundacja realizuje również projekty i działania o charakterze innym niż wystawienniczy. F.A.I.T. nieustannie poszukuje innowacyjnych metod popularyzowania sztuki współczesnej i docierania do odbiorców. Prezentuje  sztukę w alternatywnych przestrzeniach i niecodziennych formach. Zaangażowany jest w produkcję filmów oraz tworzenie archiwum historii mówionej krakowskiego środowiska artystycznego od lat 50. XX wieku do dziś. Wystawa „Królów jest bez liku” z 2015 roku, była rezultatem serii wywiadów z artystami związanymi z Krakowem lat 80. W 2012 roku F.A.I.T. zrealizował film „Spełnia się” poświęcony Jerzemu Beresiowi. W 2009 roku, w serii wystaw zatytułowanych „Akcja Rewaloryzacji Abstrakcji” badał zagadnienie powrotu w sztuce aktualnej do malarstwa abstrakcyjnego i tradycji modernizmu. F.A.I.T. rozwija również własną kolekcję sztuki współczesnej.

Sposoby opowiadania o sztuce i jej miejsce w tkance społecznej są istotnymi zagadnieniami badanymi przez F.A.I.T. Dlatego też Fundacja, wspólnie z Culture.pl zrealizowała w 2015 roku pierwszy epizod projektu Anny Smolak „Re: public” będący próbą interpretacji przestrzeni publicznej jako miejsca spotkania, zbiorowego doświadczania i przestrzeni wypowiedzi. „Re: public – Epizod pierwszy – Abszeron” wychodził od idei doświadczenia wspólnotowego i przenosił je w nowe konteksty i konfiguracje. Proponował grupowe przemieszczanie się jako narzędzie uczenia się i zapamiętywania, a także sposób na „chwilową przynależność”. W 2016 roku F.A.I.T. zainicjował działanie internetowego „Radia Głosy” autorstwa Miry Marcinów i Magdaleny Kownackiej, którego celem było poszukiwanie nowego języka mówienia o sztuce. „Radio Głosy” to radiostacja, w której głównymi twórcami audycji były osoby z zaburzeniami psychicznymi lub identyfikujące się jako zaburzone (www.fait.pl/radioglosy).