Krakowski Salon Sztuki

KRAKOWSKI SALON SZTUKI

www.krakowskisalonsztuki.pl

Krakowski Salon Sztuki to przegląd sztuki tworzonej aktualnie przez związanych z Krakowem artystów. Wystawa odbędzie się w dniach 12 – 21 października 2018 roku w Pałacu Sztuki i jest współorganizowana przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundację Artyści Innowacje Teoria (F.A.I.T.).

Po co w 2018 roku organizować salon artystyczny w Krakowie? Pomysł na pierwszy rzut oka może wydawać się niedzisiejszy, przywykliśmy traktować salon jako format historyczny. Jednak idea organizacji Krakowskiego Salonu Sztuki wynika z analizy współczesnego miasta i aktualnej kondycji krakowskiego środowiska artystycznego przeprowadzonej w ramach „Widoku Publicznego” – projektu realizowanego wspólnie przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Galerię Bunkier Sztuki w 2016 roku. Jego zadaniem było stworzenie koncepcji nowego formatu prezentacji sztuki współczesnej w przestrzeni Krakowa. W trakcie spotkań, warsztatów i szkoły letniej dla artystów przyglądaliśmy się raportom o stanie miasta, wydarzeniom artystycznym organizowanym w innych miastach w kraju i zagranicą. Przede wszystkim jednak, z ankietami badającymi postrzeganie sztuki współczesnej przez jej odbiorców, zwróciliśmy się bezpośrednio do twórców związanych z miastem i lokalnej publiczności. Interesowała nas także odpowiedź na pytanie, czy Kraków jest lub może stać się miejscem sprzyjającym rozwojowi zawodowemu osób związanych ze sztuką współczesną.

Gdy analizowaliśmy ankiety uderzył nas, że sztuka postrzegana jest przez mieszkańców jako elitarna i dostępna jedynie wąskim kręgom specjalistów. Zwracano też uwagę na fakt słabej widoczności środowiska artystycznego w mieście, wynikający z rozproszenia pojedynczych inicjatyw. Z kolei twórcy zwracali uwagę na brak systemowego wsparcia dla lokalnych artystów, podział w obrębie samego środowiska na różne kręgi, dziedziny i grupy interesariuszy oraz dominację instytucji kultury nad prywatnymi galeriami i organizacjami pozarządowymi. Idea Krakowskiego Salonu Sztuki stara się na te problemy odpowiedzieć w bardzo konkretny sposób – proponując wydarzenie otwarte dla wszystkich grup twórców, niwelując podziały. Krakowski Salon Sztuki zwraca się bezpośrednio do lokalnego środowiska artystycznego i mieszkańców Krakowa. To działanie o charakterze kampanii społecznej, mające wpływać na widoczność sztuki wizualnej w mieście i ułatwiać komunikację twórców z odbiorcami.

Krakowski Salon Sztuki zaczyna się już teraz, od zaproszenia do udziału wszystkich artystów: profesjonalnych twórców i utalentowanych amatorów, uczniów i profesorów, studentów i twórców naiwnych, którzy czują się związani z Krakowem. Wystawa, którą zaprezentujemy w październiku bieżącego roku, złożona z dzieł nadesłanych przez samych autorów, będzie podążać za ich zainteresowaniami. Mamy nadzieję, że otwarta formuła wydarzenia pozwoli pokazać, czym obecnie zajmują się artyści oraz zaprezentować różnorodność stosowanych przez nich narracji i stylów. Wyboru najciekawszych spośród dostarczonych zgłoszeń dokonają pomysłodawcy i inicjatorzy Krakowskiego Salonu Sztuki: Magdalena Kownacka, historyczka sztuki i Gaweł Kownacki, artysta i kurator.

Salon to wspólne przedsięwzięcie miejskiej instytucji o dużym doświadczeniu w organizacji międzynarodowych festiwali oraz lokalnej fundacji, znanej z eksperymentalnych działań i pracy z krakowskimi artystami. Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy będziemy mogli rozmach przedsięwzięć Krakowskiego Biura Festiwalowego połączyć ze znajomością krakowskiej sceny artystycznej, którą wnosi do projektu F.A.I.T., a efektem będzie wystawa prezentująca pełne spektrum sztuki aktualnej powstającej w naszym mieście. Chociaż w Krakowie tworzy wielu świetnych artystów, brakuje systemowych rozwiązań, które wzbudzałyby zainteresowanie lokalną sztuką wśród mieszkańców miasta. Chcemy, by Krakowski Salon Sztuk umożliwiał bezpośredni kontakt między artystami a krakowianami – dlatego wystawie towarzyszyć będą liczne wydarzenia towarzyszące, wykłady i spotkania.

Formuła Salonu jest bezpośrednim nawiązaniem do historycznych tradycji obecnych w Krakowie od połowy XIX wieku: przeglądowych wystaw, które pozwalały obywatelom zobaczyć, jak wygląda współczesna im sztuka. W miejsce importowanych z Zachodu formatów wydarzeń proponujemy przywołanie tradycji lokalnej, silnie związanej z Krakowem i pozytywnie postrzeganej przez mieszkańców, czyli właśnie salonów artystycznych. Z przekonania o istotności sztuki i z potrzeby prezentowania najciekawszych zjawisk narodziło się między innymi Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych – tym bardziej cieszymy się, że nasza wystawa odbędzie się z w siedzibie tej instytucji, wybudowanej ze składek jej członków. Chociaż Krakowski Salon Sztuki ma prezentować prace stworzone w ciągu ostatniego roku, historyczny kontekst i przekonanie o ważnym miejscu sztuki w publicznej debacie mają dla nas duże znaczenie.

Wystawa w Pałacu Sztuki potrwa od 12 do 20 października i zostanie zakończona uroczystym wręczeniem nagród. Laureatów wybierze jury złożone z artystek i artystów różnych dziedzin.

Salon wieńczyć będzie aukcja dzieł sztuki prezentowanych w ramach wystawy, która odbędzie się 21 października w Pałacu Sztuki. Mamy nadzieję, że zakupione w ten sposób prace staną się w przyszłości ważną częścią życia i domów krakowian. Połowa dochodu z aukcji trafi bezpośrednio do twórców, druga zaś przeznaczona będzie na organizację kolejnej edycji Krakowskiego Salonu Sztuki. Łącząc pokaz współcześnie powstających prac z akcją ich sprzedaży, chcemy propagować ideę obywatelskiej odpowiedzialności za sztukę. Realizując Krakowski Salon Sztuki, chcemy przywołać i wskazać historyczne metody i postawy indywidualnych osób, które odegrały ogromną rolę w kulturotwórczych procesach w Krakowie i w Polsce. Wydaje nam się bowiem, że tak bardzo przywykliśmy do tego, że kulturę finansuje i kształtuje państwo, że zapomnieliśmy o innych możliwościach. Uczestnictwo w Salonie i udział w aukcji są realnym wpływem na los naszych artystów i rozwój sztuki w Krakowie.