R.E.P.

Grupa R.E.P. została założona w Kijowie w 2004 roku przez młodych ukraińskich artystów w odpowiedzi na wydarzenia Pomarańczowej Rewolucji. W skład grupy wchodzą: Mykyta (Nikita) Kadan, Olesya Khomenko, Volodymyr Kuznetsov, Zhanna Kadyrova, Ksenia Gnylitska, Lada Nakonechna. To co charakteryzuje działania tej grupy, to silny związek z ukraińską historią oraz próba stworzenia nowego narodowego języka sztuki współczesnej w kraju pozbawionym własnego dziedzictwa kulturowego. Do niedawna jedynym śladem po Ukrainie w tożsamości ukraińskich artystów było bowiem miejsce urodzenia  wyszczególnione w dowodzie osobistym. Kiedy droga artystyczna wiodła ich do Moskwy, stawali się artystami rosyjskimi. Największe nazwiska rosyjskiej awangardy – Archipenko, Malewicz, Tatlin â?? to w istocie artyści o korzeniach ukraińskich.

Pomarańczowa Rewolucja jest punktem zwrotnym w dziejach sztuki na Ukrainie. To nie tylko manifestacja postawy politycznej i społecznego zaangażowania, ale także pierwsza manifestacja istnienia sztuki współczesnej w społecznym i kulturalnym kontekście. Dla sztuki był to moment negocjacji warunków istnienia w nowych realiach politycznych. Dlatego R.E.P. uznał przestrzeń publiczną za najbardziej odpowiednią dla swych eksperymentów. Innym powodem wyboru tej strategii był brak instytucjonalnego zaplecza dla sztuki współczesnej – brak galerii, odpowiednich instytucji publicznych, krytyki artystycznej.

W 2005 roku R.E.P. wygrał konkurs na reprezentację Ukrainy podczas 51 Biennale Sztuki w Wenecji. Jednak ówczesny rząd w swej polityce kulturalnej starał się nawiązać do tradycyjnych ukraińskich wartości. Oznaczało to wyparcie nowatorskich poszukiwań artystycznych przez sztukę patriotyczną, odnoszącą się do estetyki folkloru. Dlatego też, mimo wygranej w konkursie,  ówczesny Minister Kultury zdecydował, aby na Biennale wysłać sztukę bardziej tradycyjną.

W odpowiedzi na decyzję Ministra, R.E.P. powołał do życia nowy ruch artystyczny o nazwie  Patriotyzm”.   Patriotyzm” miał być sztuką uniwersalną, zrozumiałą dla wszystkich dzięki użyciu powszechnie zrozumiałego systemu znaków. Artyści tego ruchu mieli wyzbyć się swojej indywidualności i tworzyć kolejne znaczenia poprzez kombinacje rejestrowanych znaków â?? szablonów.

Nowy język sztuki proponowany przez R.E.P.  o nazwie â??Patriotyzmâ?? jest z jednej strony ironicznym komentarzem polityki kulturalnej państwa ukraińskiego, a z drugiej refleksją nad drogami rozwoju sztuki współczesnej, jej językiem, znaczeniem, siłą oddziaływania na społeczną i polityczną rzeczywistość. Język R.E.P.-u, na poły nowoczesny na poły ludowy, czerpie zarówno z tradycji awangardy, street artu lub raczej opozycyjnych działań w przestrzeni miejskiej, jak również ze skomplikowanej struktury malowideł prawosławnych cerkwii i ludowej symboliki.

Prezentowana w Galerii F.A.I.T. wystawa będzie kontynuacją pracy nad językiem patriotyzmu.  Ściany galerii staną się miejscem opowieści o granicach, migracji, kontroli ale przede wszystkim o relatywizmie znaczeń i pozycji oraz sposobach jego budowania i konsekwencjach jaki ze sobą przynoszą.